Tjugofem år med Barnkonventionen

OmslagTjugo samebarn har svarat, tolkat med egna ord och bildmaterial enkätfrågor om: (MR) Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen. Gåva till Sveriges barn och alla barn i världen.

Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagen om nationella minoriteter, språk- skollagen, läroplan m.fl. besluts dokument med givna riktlinjer om barn och unga.

Målsättning: Att bredda och fördjupa kunskapen till vuxna, barn och unga om barnets rättigheter efter Tjugofem år med barnkonventionen. Barnens svar berättar till oss vuxna om konventionens syfte. Så vitt jag vet har aldrig samebarnens röster tidigare speglats till andra barn och vuxna på motsvarande sätt. Deras svar förenar också grundläggande behov, betydelsen av sin kultur med språkets identitetsbevarande. Barnens röster återger, påverkar och är förebild, visar på rättigheter och vikten av inflytande från den plats de bor på.
Framtidens vuxna är våra barn och unga. Medverkande barn 6 – 16 år.
Deras tankar, mening med skrivna svar ska väcka nyfikenhet, locka och inspirera fantasin till fördjupat lärande till konkreta praktiska tillämpningar. Uppmuntra och utveckla kunskaper hos vuxenvärlden bland annat våra förvaltningskommuner när det rör urfolket, minoriteternas barn enligt – Nationella minoritetslagen. Följa värdegrundens skyldigheter i våra förskolor, grund- gymnasieskolor. Tillämpa och öka förebyggande arbetet efter Tjugofem år! Barnets rättigheter är vuxenvärldens ansvar från mänskliga rättigheter till vår människosyn …

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson
Tel.042–12 34 16 – e-post: majvor@massaeriksson.se – www.massaeriksson.se