Våga se – Kunna handla

1 Våga se - kunna handlaDen här boken har levt i mina tankar i många år. Kanske skulle jag kunna likna skrivprocessen vid att vara med barn – jag har närt ett liv vid mitt hjärta. Min ambition med boken har varit att visa att det går förhindra många fall av övergrepp mot barn genom förebyggande arbete redan när barnen är små. Jag önskar att det skrivna ska ge mod att se och kunskap att handla.

Hur förebygger vi övergrepp mot barn?
Hur ska du agera när du misstänker att ett barn far illa? Vilka är tecknen på att ett övergrepp har skett? Vem ska du vända dig till? Vad har samhället för skyldighet? Hur kan du förhindra fler övergrepp? Och om du vågar handla – hur vet du att du gör rätt?

Den här boken ger praktisk vägledning i och djupare kunskap om problemet med sexuella övergrepp och våld mot barn. Bokens sex delar tar upp följande ämnen: att förebygga, att upptäcka, att åtgärda, att sprida information, att utbilda och att handleda. Använd den som handbok i ditt dagliga arbete med barn. Eller läs den som kursbok. I boken finns studiehandledning med förslag till tio sammankomster.

Boken är lika aktuell idag som när den skrevs 1996. Den andra upplagan är dessutom omarbetad.
En aktuell lagstiftningsdel från 2010 medföljer.

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson
Tel.042–12 34 16 – e-post: majvor@massaeriksson.se – www.massaeriksson.se