Vardagshandbok – Lulesamiska – Svenska – Engelska

En bok med 14 kapitel med vardagssamtal
framtagna av barn, föräldrar och morföräldrar.

Arbetet med språkutveckling har pågått under många år. Barnens lekar, tankar, funderingar och skapande bildmaterial har varit i fokus. Målet har varit att bredda och öka ordskatten med ordförståelse mellan generationer. Uppmärksamma och väcka nyfikenhet för erövring av modersmål till alla barn och införliva intresse för språkets omistliga kulturvärde.

Fjorton häften berättar om urfolkens traditionella kulturarv från ett barnperspektiv till andra barn. Värdet av traditioner, livssyn som svenska medborgare till det samhälle man bor i.
Häftena ges ut på tre språk: Ursprungsspråk samiska, översatt till svenska och engelska.
Fjorton berättelser talar om vardagsvanor, rutiner, traditioner från då- till nutidens erfarenheter, åtta årstider. Berättelserna är i dialogform mellan barn och vuxna. Medverkande barn 4 – 14 år.

En mytologisk berättelse från den traditionella kulturen där spindeln räddar barnen från Stállo

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson
Tel.042–12 34 16 – e-post: majvor@massaeriksson.se – www.massaeriksson.se
E-post: info@haledit.se – www.haledit.se