Majvor Massa Eriksson…

… är uppvuxen i en renskötarfamilj i
Gällivare skogssameby. Mycket av hennes uppväxt präglades av ”naturens villkor” och kantades av många tragedier.
I familjen fanns 11 barn. Men av dessa dog 5 i späd ålder.

Som sjuåring fick hon flytta till skolhemmet i den lilla byn Gunnarsbyn. Samiska var då det enda språk hon kunde och på skolhemmet förbjöds hon att tala samiska.

Redan i tidig ålder bestämde hon sig för att hon ville arbeta med barn. Hon började arbeta hos den legendariske Gustav Jonsson på Barnbyn Skå. Som vuxen utbildade hon sig till psykoterapeut och har bland annat varit med och byggt upp barn- och ungdomspsykiatrin i Norrbotten.

Idag: Är hon 80 år och bor i Helsingborg.
Familj: En son som bor i Boden och en dotter som bor i Ljungbyhed.
Hon har sex barnbarn och två barnbarnsbarn.
Brinner för: Barn och vuxna som far illa. Genom olika nätverk arbetar hon också med att förebygga ohälsa.
Intressen: Att skriva och påverka samhället: Att se samhället från ett förebyggande helhetsperspektiv.
Gillar att läsa: Mestadels svensk litteratur, deckare, biografier, memoarer och historiska böcker.
Lyssnar på: Gärna samisk musik, folkmusik, balader och klassiskt.
Föreningsliv: Engagerad i föreningen Samer i Syd där hon varit ordförande i 5 år.
Vid årsmötet 2012 utnämndes Majvor till föreningens första hedersmedlem.

Följande böcker har Majvor varit delaktig och skrivit . . .

VIJSESVUOHTABÁHKOGIRJJE – VISDOMSORDBOK 1918 – 2018 (2019) Hundra år har gått sedan Sveriges Samer höll sitt första landsmöte i Östersund (Staare), 6 februari 1918. Sameföreningen Samer i Syds Solprojekt (Biejvveprosjäkta) hedrar detta sekel med utgivning av Jubileumsbok 1918 – 2018. Visdomsord från urfolket samer i Norden tillsammans med andra urfolk i världen. Den etnisksamiska stam- och urfolksgruppen vandrade in till Nordkalotten efter att inlandsisen smält. Så bildades Samernas landområden. Den muntliga berättartraditionen följde gruppen med historiska och nedärvda sedvänjor, röster och jojkar som tillsammans skapade det samiska talspråket. Långt senare kom ett skriftspråk som bevarats genom släktled, från de gamla till unga och barn.

200 SEK/bok inkl. porto.


ETT LIV ATT FÖRSTÅ – TRE GENERATIONER I GLÄDJE OCH SORG (2018) Berättarjaget Magdalena fortsätter skildra vardagens vandring, tankar, upplevelser med minnesbilder, studier och yrkesliv. Livserfarenhet med livsval, utlandsvistelse, glädje och bekymmer som småbarns förälder till vuxna barn och barnbarn.

Föräldrarna berättar på sámigiella/samiska språket om deras liv från barndommen, hemmet till renskötarnas vardag- arbetsliv. Vuovddemiehttsesámi viessom ájge álgget låhpadit vandardit duottarsámi/Skogs- samerna, lapparna lämnade förfädernas livsval, fjällsamernas kringvandringar.

200 SEK/bok inkl. porto.


VARDAGSHANDBOK – TRE GENERATIONER andra upplaga (2016) Text och bilder framtagna av barn och vuxna under flera år i Sameföreningen Samer i Syds Lulesamiska språkgrupp. Boken är skriven på samiska, översatt till svenska och engelska. Fjorton berättelser i dialogform för nybörjare, barn, unga vuxna, gamla. Återerövring av språket, språkträning med utvecklande samtal. I alla fjorton berättelser återkommer samma ord till meningar med tanke på inlärning: De åtta årstidernas folk…
Morgon – Efter skolan – En fisketur – En natt i renskogen – Besök på förskolan – Mobbing – Vem är sjuk – Släktbesök – En utflykt – Samernas åtta årstider – Vem lagar mat idag – Idag ska vi baka – Minns ni vår utlandssemester – Spindeln räddar barnen från Stállo. (Stállo kan likställas med jätte och troll) En mytologisk berättelse.’

150 SEK/bok inkl. porto.
Klassuppsättning gratis mot porto kostnad.


TJUGOFEM ÅR MED BARNKONVENTIONEN – VAD säger barnet – VAD vet barnen om att vara urfolk och minoritet? (2014) Boken tar fasta på samiska barns och ungdomars rättigheter som urfolk i Sverige och som minoritetsbefolkning. Intervjuer med tjugo samebarn som förmedlar barnets behov och rättigheter till andra barn – Barnkonventionens intention berör alla barn i världen.
Boken ger inspiration, klargör värdegrunden, visar på delaktighet och inflytande till barn, unga och vuxna. Konventionens entydiga mening är att påverka vuxenvärlden. Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter med lagstiftningsdel./
150 SEK/bok inkl. porto.
Klassuppsättning annan kostnad.


VANTAR – Fáhttsa – Magdalenas första minnen (2010) Boken är skriven från ett barn- till ett vuxenperspektiv utan språkgranskning och korrektur. Den vill visa barnets sammanblandning av två språk, två kulturer. Magdalenas tankar och vardagsupplevelser speglas från dåtid till nutid. Hon är född i en renskötarfamilj – som sjuåring får hon lämna hemmet, tryggheten och sitt modersmål samiska. Lära sig ett nytt språk, svenska utan språklig förståelse eller anknytning till sitt ursprung. Bonde- kultur, byggd, svenskt skolhem, skola med enbart svensktalande barn och vuxna.

Hennes självbevarelsedrift bevarades: ”En dag kommer jag hem – Mán häjmmaj bådav!”
150 SEK/bok inkl. porto


VÅGA SE – KUNNA HANDLA (1996, andra upplagan 1998) Boken vägleder vuxna om vad barnets behov och bästa är. Författarens erfarenhet och yrkesskicklighet lär med pedagogiskt förhållningssätt till ett helhetsperspektiv – Barnets rättigheter, vuxnas skyldigheter förmedlas genomgående genom svensk lagstiftning. Bokens sex delar bildar en helhet i förebyggande arbete: agera, åtgärda, behandla.
Våga se -Kunskap att handla är lika aktuell idag. Ny lagstiftningsdel som bilaga (2010).

*VAD är förebyggande arbete med barn

*HUR förebygger vi sexuella övergrepp, våld, mobbing, misshandel mot barn?

*NÄR ska vi förebygga att barn far illa

*KAN vi förebygga att barn far illa?

*KAN vi lära barn att skydda sig själva?

150 SEK/bok inkl. porto

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samiska flagga

Samer: Samer – ett folk i fyra länder. ”Sápmi” eller på svenska ”Sameland” sträcker sig över fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Den svenska delen av Sápmi sträcker sig över
ca 35 % av Sveriges yta.
Språket är samiska och i Sverige finns tre språkgrupper, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.

Sápmi har en egen flagga och firar Samefolkets dag den 6 februari. De huvudsakliga näringarna är renskötsel, duodji (slöjd), jakt, fiske, musik, mat och turism.
Politiskt styre – Sámediggi (Sametinget) är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med val vart fjärde år.