Majvor Massa Eriksson

073-427 22 83

Vem är Majvor Massa Eriksson

Jag är född och uppvuxen i en renskötarfamilj med elva barn, med modersmålet lapska, samiska som det heter idag. Har barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Tillsammans guldbelägger de mormor och farmors tillvaro på livets vandring.
Reser upp till mitt ursprung för att ”tanka”, så att säga. Tystnaden därhemma under årets alla dagar med ljuset på försommaren och sommaren. Förhösten med höstens färgprakt bäddar för ro och eftertänksamhet...
Sitter och mediterar vid min vävstol och slår in varpen med växtfärgade garner och trasor som bildar naturens skiftningar. Att påta i jorden, vandra i skogen ger också en dimension av tilltro i livets villervalla. Radio, böcker - talböcker just nu - och musik berikar även min vardag till alla goda emotionella samtal med medmänniskor i mitt skrivande och mediterande.
Min yrkesutövning har jag inom det psykiatriska fältet, öppen som sluten vård. Privatpraktiker med inriktning barn och familj. Bor i Helsingborg, tidigare Uppsala och Sundsvall. Före detta Norrbotten: Gällivare, Boden, Luleå och som ung Stockholm.

Lång yrkes- livserfarenhet, praktisk, pedagogisk, social, psykologisk från offentlig sektor, sluten som öppen vård. Behandlare, utbildare, handledare till privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut med inriktning barn och familj.
Numera folkbildare till vidare- fortbildare med livserfarenhet. Bejakar det sunda förnuftet med tvivel emellanåt, livsvandringens mänskliga rättighet. Måtto: Frisk luft, rent vatten och rena marker att vandra i, ger social och psykisk hälsa till ett gott liv från Naturen!

Vad jag gör under mina besök

Jag berättar och talar om den samiska kulturen från dåtid till nutid... OM arbetet där den sista boken: "Liv Att Förstå - Tre Generationer i Glädje och Sorg - Skogssamiska marker berättar" Fakta med fiktiva inslag om utvecklingen tills idag. Sex släktleds historia, nomad kringflyttningar avslutades. Bofasta skogslappar samer i skogslandet byggde bo. Jag, den sjätte generationen i en avslutande skogssamisk samebygrupp Várri. Assimilering med kolonisering från staten och kyrkan har lyckats sarga "Den sista generationen" som jag tillhör. Språkligt och mentalt till svensk samsyn. Skogsrenskötselns ednama/ marker, har försvunnit hemmavid.


Yrkesutövningens måtto: Att förebygga psykisk ohälsa från att barnen är små... inte vänta till skolålder, börja i hemmen från MVC vidare BVC, Familjevårdscentraler, Barnhälsovården med professionellas breda erfarenhet. Vidare Skolhälsovård från svensk lagstiftning som berör barn och unga med stöd och hjälp till familjen, hemmet.


Då först får vi trygga barn, unga, vuxna medborgare... Allt med nära samverkan och medverkan med tydlig samordning.
"Kasta inte ut barnet med badvattnet" Ett svenskt ordspråk som säger allt till mitt, vårt medborgarskap i Sverige: 

Lihko sávadit vájmos! / Lycka önskas från Själ och Hjärta!